MÁTE DOTAZ? +420 596 412 073

Reference

Dne 1.7.2014 byla firma IZOTEN VZT s.r.o. převzata zaběhnutou projekčně - realizační firmou vlastníka ing.Luděk Macek (IČO : 67354581). Tímto krokem byl plně podchycen projekčně realizační potenciál, včetně komplexní klempířské a drobné zámečnické výroby v oblasti vzduchotechnických, klimatizačních a energetických systémů.

Nový vlastník je osoba s 25-ti letou praxí v oblasti projektování vzduchotechnických, klimatizačních a energetických zařízení a se 19-ti letou praxí v oblasti realizace výše uvedených zařízení.

V současnosti jsme schopni vlastními silami komplexně realizovat veškeré zakázky (menšího i většího rozsahu) v níže uvedených oblastech a odvětvích:

  • Vypracování technických studií včetně měření mikroklimatických činitelů (průtok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, akustická zátěž atd.). Disponujeme odpovídající vlastní měřící technikou včetně 12-ti kanálového zapisovače dat pro kontinuální měření (kontinuální sběr dat) výše uvedených veličin.
  • Jsme schopni v rámci realizace energetických systémů např. teplovzdušných technologických kotelen, případně samostatných energetických zařízení např. teplovzdušných přímotopných generátorů nebo plynových ohřívačů vzduchu s odděleným spalováním zařazených (zabudovaných) v systémech vzduchotechnických zařízení provést vlastními silami a vlastními technickými zařízeními emisní "seřízení spalovacích procesů" včetně odpovídajících revizí vyhrazených plynových zařízení stupně C, F, G (vlastník je současně oprávněnou osobou k provádění revizí na vyhrazených plynových zařízeních). Samozřejmostí je provádění realizací včetně "seřízení spalovacích procesů" na spotřebičích s palivovou základnou LTO.
  • Zpracováváme vlastními silami (bez externího zadávání) realizační projektovou dokumentaci zařízení vzduchotechniky, klimatizace a zakázky v oblasti energo (atypické teplovzdušné - horkovzdušné systémy, např. vytvrzovací horkovzdušné komory, sušící a stabilizační pece, atd.). Provádíme rovněž technické posouzení již vypracovaných projektových dokumentací a navržených technických řešení a to za účelem snížení realizačních a zejména provozních nákladů zařízení.
  • Jsme schopni na základě vlastního strojního parku provádět komplexní výrobu vzduchotechnických komponentů a potrubních rozvodů, a to v provedení plech pozinkovaný, hliníkový a nerezový. Vyrábíme také odsávací zákryty v nerezovém (pozinkovaném) provedení. Jsme schopni provést komplexní výrobu vzduchotechnických rozvodů v provedení ALP. V rámci zámečnické výroby jsme schopni pro realizované zařízení vyrobit nezbytné podpěrné a závěsné konstrukce včetně pochůzích plošin, přístupových závěsných žebříků, atd.
  • Vlastními silami jsme schopni provést montáž veškerých vzduchotechnických zařízení a to od instalace vzduchotechnických jednotek, montáže potrubních rozvodů, dále jsme schopni provádět komplexní instalaci klimatizačních zařízení a to buď samostatných (např. split 1 + 1) nebo centrálních (VRV systémy, DFX systémy nebo multisplitové systémy do chladícího výkonu cca 350KW). Dále jsme schopni provádět komplexní instalaci tepelných čerpadel provedení vzduch-voda (klasické RD do topného výkonu 16KW – případně kaskáda), nebo instalaci tepelných čerpadel včetně regulačních okruhů pro průmyslové objekty nebo bytové domy do topného výkonu cca 120 KW.
  • V rámci instalace energetických systémů jsme vlastními silami schopni realizovat sušící nebo stabilizační (vytvrzovací) komory pro průmyslové výrobní aplikace např. výroba tepelných izolací FASHROCK (vnitřní teplota v komorách 160°C) nebo komory pro tepelnou stabilizaci výrobků například výlisky z polystyrénu pro automobilový průmysl (vnitřní teplota cca 95°C). Samostatnou kapitolou jsou teplovzdušné - horkovzdušné kotelny pro temperaci stavebních sypkých materiálů v zásobnících, aplikace realizovány většinou v betonárenských provozech – distribuční teploty vzduchu dosahují hodnot až 130°C při teplotě nasávaného vzduchu -25°C. Tyto aplikace jsou od výkonu cca 80kW do výkonu cca 500kW.
  • V rámci instalace zařízení vzduchotechniky a klimatizačních zařízení jsme schopni vlastními silami navrhnout nebo instalovat již typovou MaR v rámci daného zařízení (dané aplikace), včetně pevných kabeláží, aktivních prvků, atd., vlastník je současně oprávněnou osobou k provádění dodavatelko-montážních elektropráci.

Copyright © 2016 Ing. Luděk Macek. Všechna práva vyhrazena. // Tvorba webových stránek
Úvod / Naše služy / Reference / Kontakt